Najważniejszą zasadą, którą się kieruję jest dobro pacjenta. Szanuję autonomię i godność pacjenta bez względu na jego rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, wiek, status społeczny i ekonomiczny, poglądy polityczne, wyznanie religijne lub jego brak.

 1. Prowadzę terapię jedynie dla osób pełnoletnich.
 2. Czas trwania indywidualnej sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.
 3. Opłata zgodna z cennikiem jest dokonywana przed rozpoczęciem spotkania.
 4. Pierwszy kontakt odbywa się w formie konsultacji (od 1 do 3 spotkań), podczas których ustalany jest problem oraz cele i formy ewentualnej pracy terapeutycznej.
 5. Dostępne są dwie formy współpracy:
  • terapia indywidualna,
  • terapia indywidualna + terapia grupowa.
 6. Jeśli będę w stanie pomóc w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, a pacjent będzie mieć wolę i gotowość pracy ze mną, to wówczas zawierany jest kontrakt terapeutyczny i od tego momentu rozpoczyna się terapia.
 7. W przypadku spóźnienia, pacjent płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 8. Jeśli sesja nie została odwołana z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, podlega pełnej opłacie.
 9. Działa to również w drugą stronę – jeśli ja odwołam sesję z mniejszym  niż 24 godziny wyprzedzeniem, za następną sesję nie jest pobierana opłata.
 10. W gabinecie obowiązuje całkowita dyskrecja i anonimowość. Informacje dotyczące pacjenta oraz terminów spotkań, nie są udzielane nikomu, poza osobami, które sam pacjent pisemnie upoważni podczas wizyty.
 11. Cała moja praca podlega regularnej superwizji – konsultacjom i nadzorowi certyfikowanych superwizorów terapii uzależnień. Ewentualne tematy wnoszone na superwizje są ograniczone do niezbędnych informacji, bez podawania danych umożliwiających identyfikację pacjenta.