Najważniejszą zasadą, którą się kieruję jest dobro Klienta. Szanuję autonomię i godność Klienta bez względu na jego rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, wiek, status społeczny i ekonomiczny, poglądy polityczne, wyznanie religijne lub jego brak.

 1. Prowadzę konsultacje dla osób pełnoletnich.
 2. Czas trwania spotkania indywidualnego wynosi 50 minut.
 3. Opłata zgodna z cennikiem jest dokonywana przed rozpoczęciem spotkania.
 4. Pierwszy kontakt odbywa się w formie konsultacji (od 1 do 3 spotkań), podczas których ustalany jest problem oraz cele i formy dalszej, ewentualnej współpracy.
 5. Dostępne są dwie formy współpracy:
  • sesja indywidualna (również on-line),
  • sesja indywidualna + spotkania grupowe.
 6. W przypadku spóźnienia, Klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 7. Jeśli sesja nie została odwołana lub przełożona z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, podlega pełnej opłacie.
 8. Działa to również w drugą stronę – jeśli ja odwołam lub przełożę sesję z mniejszym  niż 24 godziny wyprzedzeniem, za następną sesję nie jest pobierana opłata.
 9. W gabinecie obowiązuje całkowita dyskrecja i anonimowość. Informacje dotyczące Klienta oraz terminów spotkań, nie są udzielane nikomu, poza osobami, które sam Klient pisemnie upoważni podczas wizyty.