Najważniejszą zasadą, którą się kieruję jest dobro Klienta. Szanuję autonomię i godność Klienta bez względu na jego rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, wiek, status społeczny i ekonomiczny, poglądy polityczne, wyznanie religijne lub jego brak.

  1. Prowadzę konsultacje dla osób pełnoletnich.
  2. Czas trwania spotkania indywidualnego wynosi 50 minut.
  3. Opłata zgodna z cennikiem jest dokonywana przed rozpoczęciem spotkania.
  4. W przypadku spóźnienia, Klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
  5. Jeśli Klient na sesję nie przybył albo sesja nie została odwołana lub przełożona z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, podlega pełnej opłacie.
  6. Działa to również w drugą stronę – jeśli ja odwołam lub przełożę sesję z mniejszym  niż 24 godziny wyprzedzeniem, za następną sesję nie jest pobierana opłata.
  7. W gabinecie obowiązuje całkowita dyskrecja i anonimowość. Informacje dotyczące Klienta oraz terminów spotkań, nie są udzielane nikomu, poza osobami, które sam Klient pisemnie upoważni podczas wizyty.