Najważniejszą zasadą, którą się kieruję jest dobro Klienta. Szanuję autonomię i godność Klienta bez względu na jego rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, wiek, status społeczny i ekonomiczny, poglądy polityczne, wyznanie religijne lub jego brak.

  1. Prowadzę konsultacje dla osób pełnoletnich.
  2. Czas trwania spotkania indywidualnego wynosi 50 minut.
  3. Opłata zgodna z cennikiem jest dokonywana przed rozpoczęciem spotkania.
  4. W przypadku spóźnienia, Klient płaci za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
  5. Pełnej opłacie podlegają również spotkania które:
    • nie zostały odwołane, a Klient się nie pojawił,
    • zostały przez Klienta odwołane lub przełożone na inny dzień w czasie krótszym niż 24 godziny do umówionego spotkania (przełożenie spotkania na inny dzień lub odwołanie go nie skutkuje żadną opłatą jeśli robi się to przynajmniej 24 godziny przed umówionym spotkaniem).
  6. W gabinecie obowiązuje całkowita dyskrecja i anonimowość. Informacje dotyczące Klienta oraz terminów spotkań, nie są udzielane nikomu, poza osobami, które sam Klient pisemnie upoważni podczas wizyty.